Czym jest wizja firmy?

Wizja firmy to jedno z kluczowych elementów strategii organizacji. Jest to swojego rodzaju „mapa drogowa”, która określa, gdzie firma chce się znaleźć w przyszłości i jakie cele ma na ten temat. Wizja stanowi odzwierciedlenie marzeń i aspiracji przedsiębiorstwa oraz inspiruje pracowników do działania.

Definicje

Istnieje wiele różnych definicji terminu „wizja firmy”. Jedną z najpopularniejszych jest ta autorstwa Petera Druckera, który definiuje ją jako wyobrażenie o tym, czym dana firma chce być lub osiągnąć w dłuższej perspektywie czasowej.

Różnica między misją a wizją

Należy pamiętać o istotnej różnicy między misją a wizją firmową. Misję można określić jako cel główny działalności danej organizacji – mówi ona o tym, dlaczego firma istnieje i jakim społecznym problemem się zajmuje.
Z kolei vision (czyli właśnie: ‚vision’ po polsku) dotyczy tego co widziane przez założyciela/właściciela/pracowników/akcjonerówwspólnoty podczas pracy nad realizacjęmisji.

Rozróżnienie tych dwóch pojęć jest ważne, ponieważ misja jest bardziej związana z teraźniejszością i dzisiejszymi działaniami firmy, podczas gdy wizja skupia się na przyszłości i długoterminowych celach.

Znaczenie wizji dla organizacji

Posiadanie jasno określonej wizji ma wiele korzyści dla firm. Po pierwsze, pomaga ona przy tworzeniu strategii rozwoju oraz wyznaczaniu kierunku działań. Dzięki temu firma może precyzyjnie określić cele do osiągnięcia oraz sposoby ich realizacji.

Po drugie, dobrze sformułowana wizja inspiruje pracowników do zaangażowania i poświęcenia swojej energii na rzecz wspólnych celów organizacji.
Daje także punkt odniesienia oraz motywację – dzięki niej wszyscy członkowie firmy mają świadomość tego,jakie są jej priorytety.Jest to szczególnie ważne przy podejmowaniu decyzji strategicznych czy inwestycyjnych.

Cechy dobrej wizji

Dobra firma posiadająca silną vision (w polskim kontekście „idea”, która stawianajako priorytet) powinna spełniać kilka kluczowych cech:

 1. Jednoznaczność: Wartość jaką oferujemy musi być jednym zdaniem opisanym tak aby została zapamiętana przez każdego.
 2. Rzeczywistość: Wizja powinna być realistyczna i osiągalna. Nie ma sensu tworzyć wizji, której nie da się zrealizować w praktyce.
  • Przykład:

  Marzeniem firmy ABC może być „Zostać liderem na rynku e-commerce”, ale jeśli firma nie posiada odpowiednich zasobów finansowych czy technologicznych,
  to taka wizja będzie nierealistyczna i trudno ją osiągnąć.

  1. Inspirująca: Dobrze sformułowana vision powinien inspiruje pracowników do działania oraz motywować ich do pracy nad realizacją celów organizacji.

   Dobra przykładem jest słynne motto Google – „Organize the world’s information and make it universally accessible and useful”. To zdanie doskonale oddaje ducha firmy oraz stanowi ogólny kierunek jej rozwoju.

   Jak stworzyć dobrze przemyślaną firmową vision?

   Aby stworzyć dobrze przemyślanąvision swojejfirmy warto przejść kilka etapówdokumentowania wymagańdotyczących jakie są priorytetypriorytety dla twojejpomysłu/przedsiębiorstwa/etc
   Następnie możesz skonsultuj się ze współpracownikamii innymi interesariuszamiaby uzyskać ich perspektywy i pomysły. Warto również przyjrzeć się innym firmom z branży, aby dowiedzieć się jakie wizje mają ich przedstawiciele.
   Ważne jest jednak, aby nie kopiować czyjegoś vision – musi on być unikalny dla twojej firmy.

   Podsumowanie

   Wizja firmy to ważny element strategii organizacji. Jest to swoista „mapa drogowa”, która określa cele i marzenia danej firmy oraz inspiruje pracowników do działania.
   Posiadanie jasno sformułowanej wizji ma wiele korzyści dla organizacji, takich jak precyzyjne wyznaczenie celów oraz motywacja pracowników.
   Dobrze przemyślana firma posiada dobrze opisane wartości.Należy pamiętać o różnicy między misją a wizją – misja dotyczą teraźniejszość,firma vision odnosza sie długoterminowe aspektyrozwojuprzedsiębiorstwa.

   Aby stworzyć silnąwzjęfirmanytrzeba przejsc kilka etapow dokumentowania wymagańdotyczących priorytetówwystarczajacych ruchemjakiego chceszzrealiozwąc.Warot uwiadomic sobie ze każda dzialanośćmusibyç uzasadnionado konkretnychcelow.Jakmozna ł

   Wezwanie do działania:

   Zapoznaj się z naszą wizją firmy i odkryj, jaką przyszłość chcemy budować razem! Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej: https://www.olsh.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here