Umowa o dzieło jest jedną z umów, przy której nie ma obowiązku opłacania składek ZUS. Umowa ta dotyczy wykonania określonego zadania lub projektu i kończy się po jego ukończeniu. Praca wykonywana na podstawie umowy o dzieło powinna być samodzielna oraz obejmować konkretny efekt pracy. Oznacza to, że osoba wykonująca pracę na tej podstawie decyduje o sposobach realizacji zadania i ponosi ryzyko wynikające ze swojej działalności zawodowej bez odpowiedzialności za działanie przedsiębiorstwa zleceniodawcy czy też zamawiającego usługę w przypadku osób fizycznych.

Umowa o dzieło

Od jakiej umowy nie płaci się ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest instytucją, która odpowiada za ubezpieczenia społeczne w Polsce. W ramach swoich obowiązków, ZUS pobiera składki od pracowników oraz pracodawców na rzecz systemu emerytalnego i rentowego.

Jednakże istnieją pewne rodzaje umów, które zwalniają z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Jedną z takich umów jest tzw. Umowa o dzieło.

Umowa o dzieło to forma zawarcia kontraktu pomiędzy wykonawcą a zamawiający usługę lub wytwórca utworu – np. artysta malujący portret czy pisarz piszący książkę dla klienta indywidualnego lub firmy bez formalnej relacji pracy powstającej przy nawiązywaniu stosunku pracy.

W przypadku tego typu porozumienia wykonawca określa swoje wynagrodzenie za daną usługę bądź produkt i po jej ukończniui odbiorze przez zamwiacygo wystawi fakturę VAT by odebrać zapłacone pieniądze .

Istotnym aspektem tej formy współpracy są kosztorysy podpisanej uczty . Wynikają one między innymi ze specyfiki działań podejmowanych przez strony kontraktujące przyszłą realizacje projekt danej uslugi bądź twórczości.

W momencie zawierania umowy o dzieło, wykonawca nie jest pracownikiem zamawiającego usługę. W związku z tym, ZUS uważa taki układ za wolny od opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Pomimo tego faktu warto podkreślić iż kwestię legalności takiego porozumienia należy rozstrzygnąć w każdym przypadku indywidualnie . Przy czym istotnym aspektem będzie czy po stronie wytwórcy lub wykonwcy danej pracy zachodzi fakt zagrozenia utratą zdrowia bądź życiem wynikających ze specjalistycznych działań np przy budowie mostów , instalacji lin energetycznych itp .

Jeśli jednak Umowa o dzieło zostanie użyta jako forma uniknięcia płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez przedsiębiorstwo lub osoby prowadzące działalność gospodarczą – może to być traktowane jako próba nadużycia prawa oraz przestępstwo w zakresie przeciwdziałaniu niewłaściwej konkurencji .

Podsumowując: Umowa o dzieło to jedna z form współpracy pomiędzy strony kontrahentami. Jest ona wolna od opłacania składki na ubezpiecznie społeiczne ponieważ korzystającymi sa tylko dwoma osobami a nie mamy tu do czynienie ze stosunkiem pracy jakimś stałyjm. Warto jednak pamiętać, że legalność takiego porozumienia należy rozstrzygnąć indywidualnie w każdym przypadku oraz z uwagi na specyfikę wykonywanych działań przez wykonawców i ich wpływie na zdrowie lub życie ludzi.

Właściwe podejście do tej formy umowy może przyczynić się do poprawienia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, ale również wymaga od firm odpowiedzialnego postepowania oraz znajomość aktualnych przepisów prawa.

Wezwanie do działania: Od umowy zlecenia nie płaci się ZUS. Zapoznaj się ze szczegółami na stronie https://it-leaders.com.pl/.

Link tagu HTML : https://it-leaders.com.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here