poniedziałek, kwiecień 22, 2024
Tak, mąż i żona mogą założyć spółkę. W Polsce istnieje możliwość utworzenia takiej spółki jako tzw. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością małżeńska (Sp. z o.o.m.). Jest to forma prawna przeznaczona wyłącznie dla małżeństw, które chcą prowadzić działalność gospodarczą razem i...
Wspólnicy Sp z o.o. nie są objęci obowiązkiem płacenia składek ZUS, jednakże w przypadku wykonywania działalności gospodarczej na rzecz spółki, mogą oni zostać ubezpieczeni jako przedsiębiorcy i być zobligowani do opłacania składek ZUS.Podstawowe obowiązki ZUS wspólników Sp z O.OW...
W Polsce prawo do preferencyjnej stawki podatku CIT wynoszącej 9% przysługuje tzw. małym podatnikom, czyli przedsiębiorcom spełniającym określone kryteria dotyczące wielkości ich działalności gospodarczej oraz obrotów i zatrudnienia.Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółek kapitałowychPrzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w...
Ile zarabia prezes zarządu? Wprowadzenie: Zarobki prezesów zarządów są często przedmiotem zainteresowania mediów i opinii publicznej. Te osoby mają na swoich barkach odpowiedzialność za kierowanie całym przedsiębiorstwem, co nierzadko wiąże się z ogromnymi wyzwaniami oraz decyzjami o znaczeniu strategicznym...
Aby zgłosić spółkę do ZUS, należy wypełnić odpowiednie formularze i złożyć je w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub za pośrednictwem systemu e-ZLA. Wprowadzenie danych dotyczących działalności gospodarczej oraz pracowników umożliwi ustalenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Po...
Firmy, które osiągają zyski ze swojej działalności gospodarczej i są zarejestrowane jako podmioty prawne w Polsce, muszą płacić podatek CIT (Corporate Income Tax). Wśród takich firm znajdują się zarówno duże korporacje jak i mniejsze przedsiębiorstwa. Wysokość opłaty wynosi 19%...
Kto odpowiada za zobowiązania? To pytanie, które pojawia się w wielu sytuacjach biznesowych i prawnych. Odpowiedź na to pytanie może mieć duże znaczenie dla firm oraz osób prywatnych, gdyż niewłaściwe rozumienie kwestii odpowiedzialności za zobowiązania może prowadzić do nieporozumień...
Niektóre dochody nie podlegają opodatkowaniu i nie wymagają rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Wśród nich znajdują się m.in. stypendia naukowe, alimenty na rzecz dziecka czy też zwroty kosztów podróży służbowych w wysokości odpowiadającej kwocie faktycznie poniesionej przez pracownika.Przychody z darowiznW...
W spółce kapitałowej, takiej jak spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udziałowcy nie odpowiadają za długi i zobowiązania firmy swoim prywatnym majątkiem. Oznacza to, że w przypadku upadłości lub innych problemów finansowych firmy, tylko jej własny majątek jest...
Kupowanie udziałów w spółce jest jednym ze sposobów inwestowania swoich pieniędzy. Dzięki temu można stać się właścicielem części firmy i mieć wpływ na jej decyzje oraz czerpać zyski z jej działalności. Wprowadzenie do procesu zakupu udziałów wymaga jednak pewnej...

ZOBACZ TEŻ