Nie, nie każda firma jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). W Polsce istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej, a rejestracja w KRS dotyczy tylko jednej z nich – spółki kapitałowej. Inne formy takie jak np. jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka cywilna nie muszą być wpisane do tego rejestru.

Czy warto zarejestrować firmę w KRS?

Czy każda firma jest w KRS? To pytanie, które często zadają sobie przedsiębiorcy. Odpowiedź brzmi nie – nie wszystkie firmy są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Jednakże, czy warto zarejestrować swoją firmę w KRS?

Rejestracja firmy w KRS może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala na uzyskanie statusu osoby prawnej i nadaje firmie pewną prestiżowość oraz wiarygodność na rynku biznesowym.

Dodatkowo rejestracja umożliwia pełne określenie struktury organizacyjnej i uprawnień zarządu. Z kolei wpis do rejestru działa jak rodzaj certyfikatu dla klientów lub kontrahentów potwierdzającego legalność działalności danej spółki.

Warto jednak pamiętać o kosztach takiej rejestracji – wynoszą one od kilkuset złotych a nawet więcej niż 1000 złotych za jednorazowy wniosek o wpis do rejestru!

Z drugiej strony istnieje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez konieczności jej zgłaszania do właściwe organy państwa oraz bez posiadania osobowości prawnej, co znacznie obniża koszty funkcjonowania małej firmy.

Firmy niewpisane do KRSProwadzenie tego typu działalności wymaga jednoznacznego wyrażenia w formie pisemnej umowy między jej właścicielem a kontrahentami, regulującej warunki współpracy pomiędzy stronami.

W przypadku takiej działalności istnieje jednak ryzyko, że klienci lub partnerzy biznesowi będą mniej skłonni do podpisywania umów. Co więcej – brak wpisu KRS może prowadzić do trudności przy zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz utrudniać uzyskanie dostępu do funduszu unijnego czy innych programów finansowych!

Podsumowując – rejestrowanie firmy w KRS to jednoznaczne potwierdzenie legalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz poważny argument dla klienta. Jednakże koszty rejestracji nie są niskie, co warto przemyśleć szczególnie na początku drogi własnej działalności gospodarczej.

Z drugiej strony istnienie możliwości prowadzenia małej firmy bez posiadania osobowości prawnej daje szansę na obniżenie kosztów i eliminację formalizmu biurokratycznego ale wiąże się też z pewnymi ograniczeniami wynikającymi ze sposobu wykonywaniania danej usługi lub sprzedawanego produktu..

Ostatecznie decyzja o tym czy założyć firmę jako spółka prawa handlowego (S.A., Sp.z.o.o) i zgłosić ją do KRSP będzie zależeła od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy, rodzaju prowadzonej działalności oraz planów na przyszłość.

Tak, każda firma powinna być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zachęcamy do sprawdzenia statusu swojej firmy na stronie https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu/. Aby uzyskać więcej informacji i wsparcia dla biznesu, odwiedź stronę: https://www.luxclub.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here