W spółce z o.o. nie ma akcjonariuszy, a właścicielami są udziałowcy posiadający określoną liczbę udziałów w firmie. Udziały te stanowią własność prywatną i mogą być sprzedawane lub przekazywane innym osobom bez konieczności zgody pozostałych udziałowców czy organu zarządzającego spółką.

Definicja spółki z o.o

Czy w spółce z o.o. są akcjonariusze?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto najpierw przyjrzeć się definicji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Spółka ta jest jedną ze form prowadzenia działalności gospodarczej i stanowi połączenie cech zarówno przedsiębiorstwa indywidualnego, jak i korporacji.

W przypadku spółki z o.o., właścicielami udziałów nie są akcjonariusze, ale wspólnicy – osoby fizyczne lub prawne posiadające część kapitału zakładowego tejże firmy. Z tego powodu nazywa się ją również „spółką osobową”.

Kapitał zakładowy określa minimalny wkład finansowy wymagany do założenia takiej firmy oraz wysokość każdego udziału należnego jej uczestnikom.

Spisani umowa

Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie sp. z o.o. jest umowa międzywłaścielska zawarta pomiędzy jej członkami (czyli wspólnikami). Dokument ten musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego i może być modyfikowany tylko przez zmiany wprowadzone także przez notariusza.

Umowa ta powinna określić podmiotowo skład personalny zarządu; sposób podejmowania decyzji dotyczących bieżacej działalności; tryb dokonywania zmian statutowych; podział zysków oraz sposoby wypłaty dywidend.

Ograniczona odpowiedzialność

Jedną z najważniejszych cech spółki z o.o. jest ograniczenie odpowiedzialności jej członków do wysokości ich wkładu kapitału zakładowego. Oznacza to, że jeśli firma zostanie zadłużona i nie będzie w stanie uregulować swoich długów, wspólnicy nie poniosą żadnej dodatkowej odpowiedzialności finansowej poza kwotą wpłaconej przez nich sumy na poczet firmy.

Zarząd spółki odpowiada za bieżące decyzje podejmowane dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa (np. wyboru dostawców czy kierunku rozwoju), natomiast poważniejsze decyzje wymagają uzgodnienia ze wszystkimi członkami zarządu lub zgody właścicieli udziałów – takie jak np.: zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej czy przeprowadzenie fuzji lub akwizycji.

Podsumowanie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna ze stosowanych form prowadzenia biznesu umożliwiająca korzystne warunki dla mało- i średniej wielkości firm polskich przedsiębiorców.
Jej konstrukcja opiera się na dwóch filarach: kapitale zakładowym oraz umowie międzywłaścielskiej regulującej wszelkie aspekty funkcjonowania spółki.

W przeciwieństwie do korporacji, właściciele udziałów w sp. z o.o. nie są akcjonariuszami, a wspólnikami – osoby fizyczne lub prawne posiadające część kapitału zakładowego tejże firmy.
Ograniczenie odpowiedzialności członków do wysokości ich wkładu finansowego stanowi dużą zaletę dla przedsiębiorstw i zachęca polskich przedsiębiorców do wykorzystywania tego modelu biznesowego przy prowadzeniu swojej działalności gospodarczej.

Wezwanie do działania: Proszę sprawdzić informacje dotyczące akcjonariuszy w spółce z o.o. na stronie internetowej https://www.dwakolory.pl/.

Link tagu HTML: https://www.dwakolory.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here