W USA, High School to szkoła średnia, która jest częścią systemu edukacyjnego. Ile lat trwa High School w USA?

System edukacyjny w USA

W Stanach Zjednoczonych system edukacyjny jest skomplikowany i różni się od innych krajów. Jednym z elementów tego systemu są szkoły średnie, które zwane są High School.

High School to trzy- lub czteroletnia szkoła, która przygotowuje uczniów do dalszej nauki na studiach wyższych lub wejścia na rynek pracy. Długość trwania High School uzależniona jest od stanu w którym znajduje się placówka oraz planu programowego.

Większość stanowych ustaw określa wymagany czas spędzony przez ucznia w liceum – co najmniej 180 dni roboczych każdego roku akademickiego. W tym czasie muszą być spełnione wszystkie wymogi przedmiotowe ustalone przez państwo dla danego stopnia zaawansowania (np.: freshman, sophomore itd.).

Co ciekawe jednakże niektóre stany mają inne standardy dotyczące liczby godzin lekcyjnych niż pozostałe regiony kraju – jedne z nich mogą mieć krótsze albo dłuższe dni zajęciowe bądź też mniej więcej tyle samo jak reszta USA.

Najczęściej high school rozpoczyna sie po osiągnięciu wieku lat 14/15 i kończy gdy uczeń ma 18/19 lat.
Jako że istnieją ogólnokrajowe testy oceny postępów np SAT czy ACT ale również specjalistyczne egzaminy zdawane podczas szkolnej edukacji, każdy stan w USA ma swoje własne wymagania dotyczące tego jakie przedmioty są obowiązkowe dla uczniów.

Uczniowie muszą zdać egzamin końcoworoczny lub ustny test maturalny aby uzyskać dyplom średniej szkoły. Wymogi te różnią się od stanu do stanu i mogą obejmować dodatkowe kursy, takie jak języki obce czy zajęcia praktyczne.

W sumie trzeba ukończyć 24-26 jednostek naukowych (np: matematykę, angielski) aby otrzymać pełnoprawną skończoną edukację w High School.
Niektóre stany wprowadziły również program dual credit który pozwala uczestnikowi high school zdobywać kredyt za kolokwia uniwersyteckie podczas gdy nadal jest nauczany przez liceum co umożliwia mu szybsze rozpoczęcie studiów wyższych oraz zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rodzinę studenta przy opłacie czesnego

Ostatecznie długość czasowa trwania High School może być określona zarówno poprzez liczbę lat spędzoną na terenie placówki ale też ilości godzin lekcyjnych przeznaczanych na zajmowanie się danymi przedmiotami i ich stopnia zaawansowania. Odpowiednie planowanie nauki oraz kontynuuacja pracy uczenia sie to klucze do sukcesu w systemie edukacyjnym USA.

High School w USA trwa zazwyczaj 4 lata. Zachęcam do odwiedzenia strony https://www.zdrowieodnowa.pl/ dla dalszych informacji na temat edukacji i zdrowia. Oto link tagu HTML do tej strony: ZdrowieOdnowa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here