Firma staje się vatowcem w momencie przekroczenia określonego progu obrotów. W Polsce jest to kwota 200 000 zł lub wyższa, jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez krócej niż rok kalendarzowy. Po osiągnięciu tego progu firma musi zarejestrować się jako podatnik VAT i rozpocząć odprowadzanie podatku od sprzedanych towarów lub usług.

Jakie warunki musi spełnić firma, aby stać się podatnikiem VAT?

Kiedy firma staje się vatowcem?

Podatnik VAT to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego każda taka osoba musi być zarejestrowana jako podatnik VAT i odprowadzać do Skarbu Państwa odpowiednią kwotę należnego podatku.

Jednakże rejestracja jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jeszcze nie czyni nas automatycznie podatnikiem VAT. Warunków spełniających wymagania ustawy jest kilka.

Po pierwsze – wartość sprzedaży

Jeśli chodzi o warunki finansowe dla firmy rozpoczynającej swoją przygodę ze światem biznesu, kluczowy jest tu pojęcie „wartość sprzedaży”. Według obecnych regulacji ustawa nakazuje firmom ubiegającym się o status vatowca dokonanie rejestracji jeśli:

– ich obrót wynosi więcej niż 200 tysięcy złotych brutto rocznie,
– przekroczą próg zwolnienia od obrotowego opodatkowania dochodu określony przez Ministerstwo Finansów – aktualnie wynoszący 150 tysięcy złotych.

Warto dodać, że próg ten dotyczy wyłącznie sprzedaży na terytorium Polski.

Po drugie – rodzaj działalności

Kolejnym warunkiem jest charakter prowadzonej przez firmę działalności. Ustawa o VAT wymienia kilka kategorii, które automatycznie zobowiązują przedsiębiorców do rejestracji jako podatników VAT:

– import towarów,
– eksport towarów (przedmiotem wysyłki muszą być towary lub usługi przeznaczone do zagranicznego rynku),
– transakcje wewnątrzwspólnotowe (czyli nabycia i dostawy dóbr oraz świadczenia usług pomiędzy podatnikami z różnych państw Unii Europejskiej).

Ponadto, według ustawodawcy obowiązek ten dotyczyć może też innych gałęzi gospodarki, jeśli specjalne przepisy tak stanowią.

Po trzecie – dobrowolna rejestracja

Nie ma oczywiście przymusu bycia vatowcem tylko ze względów formalno-prawnych. Firma może np. uzyskać status „podmiotu zwolnionego” od płacenia podatkowych danin nie licząc swoich kosztorysowych strat czy kupować materiały bez ponoszenia dodatkowego ciężaru finansowego za ich opodatkowanie.

Warto jednakże mieć na uwadze fakt że rejestrujące się firmy często podejmują decyzję o tym po analizach biznes planu i prognozie możliwości rozwoju, w celu zapewnienia sobie odpowiedniej pozycji na rynku.

Podsumowując – choć rejestracja jako vatowiec może wydawać się dodatkowym obciążeniem dla przedsiębiorcy to warto zwrócić uwagę na korzyści jakie niesie ze sobą ta forma opodatkowania – np. prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach czy preferencyjne traktowanie w transakcjach międzynarodowych.

Ostatecznie decyzja należy oczywiście do właściciela firmy i jej kierownictwa, jednakże znajomość powyższych warunków pozwoli im podejmować świadome wybory dotyczące prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz wprowadzać zmiany mające wpływ na kondycję finansową ich przedsiębiorstwa.

Wezwanie do działania: Skontaktuj się z urzędem skarbowym i dokonaj rejestracji VAT, gdy Twoja firma osiągnie wymagany próg obrotu. Utwórz link tagu HTML do: https://www.juniorhandling.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here