Pozyskanie środków na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej nie jest proste – zazwyczaj nowo powstające przedsiębiorstwa nie mogą bowiem liczyć na uzyskanie kredytu, pożyczki czy faktoringu. Z pomocą przychodzą dotacje publiczne, w tym także pieniądze pochodzące z funduszy unijnych. Otrzymać może je przedsiębiorca, który przedłoży wniosek wraz z odpowiednią dokumentacją. Fundusze unijne można pozyskiwać we własnym zakresie, lecz pomóc mogą w tym także doświadczeni specjaliści.

Pozyskiwanie funduszy unijnych nie musi być trudne

Pozyskiwanie funduszy unijnych związane jest z wieloma formalnościami, których każdorazowo trzeba dopełnić, bez względu na to, z jakiego dokładnie programu wsparcia chcemy skorzystać. Przedsiębiorca, który ubiega się o przyznanie środków, musi przedłożyć stosowny wniosek, a także inną, wymaganą dokumentację – najczęściej biznesplan oraz dokumenty finansowe, a także badania rynku. 

Na stworzenie wniosku o dofinansowanie unijne warto poświęcić trochę więcej czasu, ponieważ tylko dobrze dopracowane projekty mają szansę na pozytywny rezultat. 

Pozornie pozyskiwanie funduszy unijnych wydaje się być trudne, a w szczególności z punktu widzenia osoby, która nigdy wcześniej nie ubiegała się o jakiekolwiek dotacje. Tymczasem okazuje się, że wnioskując o jakiekolwiek inne źródło finansowania, przedsiębiorca także będzie musiał dopełnić szeregu formalności. Przykładowo banki mogą wymagać jeszcze bardziej szczegółowych biznesplanów czy projektów inwestycyjnych, niż Unia Europejska. 

Zwykle firmy, które chcą ubiegać się o dodatkowe źródła finansowania, korzystają z pomocy specjalistów. Jest to doskonałe rozwiązanie również w przypadku przedsiębiorców, którzy chcieliby pozyskać dotację unijną na założenie bądź rozwój prowadzonej już działalności gospodarczej. Eksperci będą w stanie nie tylko udzielić szczegółowych, wyczerpujących informacji na temat konkretnego projektu unijnego, ale również pomogą przygotować całą, niezbędną dokumentację. Zwrócą uwagę na detale, które pozornie nie mają większego znaczenia dla całego biznesplanu czy projektu inwestycyjnego. Najważniejsze jest jednak wsparcie, które przedsiębiorca otrzymuje na każdym etapie wnioskowania o dotację unijną.

Jak A1 Europe pomaga w pozyskiwaniu funduszy unijnych?

A1 Europe to firma, która wyspecjalizowała się w sporządzaniu wniosków o dotacje dla firm, które pochodzą ze środków unijnych. Specjaliści pomagają w pozyskaniu finansowania dla osób, które dopiero planują założenie działalności gospodarczej, a także dla podmiotów, które już działają na rynku. 

Jak wygląda współpraca z A1 Europe? 

Pozyskiwanie środków unijnych przy pomocy ekspertów opiera się przede wszystkim na wyborze właściwego programu, z którego dana osoba bądź firma może skorzystać. Jest to bardzo istotne, bowiem każdy program charakteryzują nieco inne wymogi stawiane potencjalnym beneficjentom. 

Po wyborze odpowiedniego programu wsparcia, specjaliści pomagają dobrze zaplanować cały projekt inwestycyjny. Wiedzą oni, na jakie szczegóły należy zwrócić uwagę oraz jakie elementy projektu zwiększają szansę na uzyskanie dodatkowych punktów, które mogą przesądzić o przyznaniu dotacji. 

Eksperci pomagają również przygotować całą, niezbędną dokumentację. Przede wszystkim z ich pomocą można przygotować kompletny wniosek o przyznanie dotacji. W przypadku każdego projektu unijnego konieczne jest przedłożenie biznesplanu, analizy finansowej, a także dodatkowych załączników (na przykład opinii eksperckich), w pozyskaniu których pomagają pracownicy A1 Europe. 

Należy przy tym zaznaczyć, że osoba opiekująca się konkretnym klientem, pilnuje wszelkich terminów, w których należy złożyć całą dokumentację wraz z wnioskiem. W razie potrzeby specjaliści oferują pomoc w naniesieniu niezbędnych poprawek, które zostały zgłoszone przez instytucje przyznające dotacje. 

A1 Europe świadczy także usługi z zakresu rozliczania projektów unijnych. Każdy, kto otrzymał dofinansowanie, musi rozliczyć się z pieniędzy po upływie określonego czasu. Tutaj ponownie – konieczne będzie przygotowanie pełnej dokumentacji, na podstawie której instytucja przyznająca środki oceni, czy były one wydatkowane w sposób określony w umowie. Zazwyczaj moment rozliczenia się z dotacji jest bardzo stresujący dla beneficjentów, gdyż w umowach zwykle znajdują się zapisy o konieczności zwrotu środków, jeśli te zostały wydane w sposób niezgodny z regulaminem. 

Dlatego też warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą przygotować kompletne sprawozdanie końcowe. Dodatkowo warto na bieżąco kontrolować wydatki, dzięki czemu przedsiębiorca ma pewność, że właściwie wydatkuje przyznane środki finansowe. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here