Szukasz firmy, która wykona dla Ciebie dokładnej oceny zagrożenia wybuchem na terenie zakładu pracy? Potrzebujesz specjalistów do sporządzenia dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem? Poznaj firmę Firedom – posiadamy niezbędne uprawnienia, a wykonywane przez nas usługi spełniają wszystkie wymogi obowiązującego prawa. Wszystkie umowy realizujemy rzetelnie i zgodnie z wyznaczonym terminem, biorąc pod uwagę potrzeby każdego klienta. Dowiedz się więcej o tym, kto musi sporządzić ocenę ryzyka wybuchu i jak wyglądają nasze działania – zapraszamy.

Czym jest dokument zabezpieczenia przed wybuchem – co to jest?

Każdy pracodawca kierujący firmą zatrudniającą pracowników na stanowiskach związanych z zagrożeniem wystąpienia atmosfery wybuchowej ma obowiązek sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem przed udostępnieniem miejsca pracy. Musi on zawierać informacje dotyczące zagrożenia wybuchem zgodnie z europejskimi dyrektywami ATEX

DZPW, to kompletny dokument zawierający pełną analizę zakładu pracy pod względem zagrożeń wystąpienia pożaru i wybuchu. Powinien on znajdować się w dokumentacji każdego obiektu, na którego terenie istnieje jakiekolwiek ryzyko powiązane z obecnością palnych i wybuchowych pyłów, gazów, palnych cieczy, par czy mieszanin hybrydowych lub procesów mogących stanowić zagrożenie.

Kto może sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem?

W celu odpowiedniego oszacowania stopnia zagrożenia niezbędna jest odpowiednia wiedza z zakresu chemia, mechanika oraz pogranicza inżynierii, oraz doskonała znajomość przepisów przeciwpożarowych i dokładnych dyrektyw Unii Europejskiej w tym zakresie. Dlatego dokument zabezpieczenia przed wybuchem sporządzić mogą wykwalifikowani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Opiera się on na wcześniejszych działaniach związanych z ustaleniem:

  • oceny zagrożenia wybuchem – ma na celu określić miejsca, w których występuje podwyższone ryzyko wybuchu, dzięki czemu wprowadzone mogą zostać specjalne procedury i środki ochronne na danym stanowisku pracy,
  • oceny ryzyka wybuchu – jest to jakościowa ocena ryzyka wybuchu opierająca się na opisach częstości występowania efektywnych źródeł zapłonu; bierze się tu pod uwagę występujące w danym procesie mieszaniny i substancje, zachodzące procesy technologiczne i czas występowania atmosfer wybuchowych.

Firma Firedom świadczy szerokie usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Poszukujesz wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy zapewnią kompleksową pomoc w przygotowaniu dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem? Skontaktuj się z firmą Firedom a wykonamy dla Ciebie wszystkie czynności związane z usługami przeciwpożarowymi przewidzianymi przez ustawodawcę. Posiadamy zespół z odpowiednimi kwalifikacjami do przeprowadzenia oceny zagrożenia wybuchem i oceny ryzyka wybuchu, włącznie z analizą technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, oraz wdrożeniem procedur i zaproponowaniu środków mających na celu ograniczenie występowania atmosfery wybuchowej.

Zachęcamy do skorzystania z najwyższej jakości usług przeciwpożarowych – zapewniamy szybkie i skuteczne działanie dostosowane do indywidualnych wymagań i potrzeb klienta. Wykonaj swój obowiązek już dziś i z naszą pomocą zapewnij swoim pracownikom maksymalne bezpieczeństwo. Zapraszamy – https://firedom.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here