Firma Firedom specjalizuje się w usługach przeciwpożarowych i BHP. Kompleksowo obsługuje przedsiębiorstwa z terenu całej Polski. Specjalistyczne wsparcie w zakresie obowiązujących wymagań i przepisów przeciwpożarowych, pozwolą na zadbanie o bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się w obiekcie. Firedom swoją ofertę kieruje głównie do zakładów pracy, gdzie w procesie technologicznym używane są materiały palne i wybuchowe. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą na stronie internetowej.

Firedom – dokument zabezpieczający przed wybuchem

Podstawą prawną dokumentacji zawierającej zabezpieczenie przed wybuchem, jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących BHP. Jasno określa, co powinien zawierać DZPW. To przede wszystkim opis środków ochronnych, wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem, terminy dokonywania przeglądów zastosowanych środków ochronnych czy oświadczenia pracodawcy, m.in. o wykonanej analizie ryzyka związanego z wybuchem. To właśnie on w pierwszej kolejności ponosi odpowiedzialność, jeżeli przy wystąpieniu wybuchu, żadna z procedur nie została zachowana. Szczegółowy opis DZWP znajdziesz na https://firedom.pl/atex/dokument-zabezpieczenia-przed-wybuchem/

OZW, czyli ocena zagrożenia wybuchem

Powyższy dokument zawiera najważniejsze elementy oceny potencjalnego zagrożenia.Jego przygotowanie polega na wyznaczeniu stref wewnętrznych i zewnętrznych, w których może wystąpić wybuch, określenie wystąpienia zapłonu oraz graficzne przedstawienie rodzaju i zasięgu wybuchu. 

Ocena zagrożenia wybuchem Firedom dodatkowo zawiera, m.in. opis instalacji i procesów, ocenę czynników, które mogą zapoczątkować zapłon, zestawienie wszystkich substancji, które używane są w procesie technologicznych, a także opracowany scenariusz ich uwolnienia. Dzięki temu zostaje zachowany wysoki poziom bezpieczeństwa na terenie obiektu. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here