Liczba pożarów w firmach wzrosła w ubiegłym roku. Eksperci uważają to za trend ostrzegawczy. A przyczyna wzrostu liczby takich przypadków ma, ich zdaniem, jeden wspólny mianownik: firmy zaniedbują ochronę przeciwpożarową i szkolenia PPOŻ, przez co zagrażają ludziom i ich działalności. Pożary występują najczęściej podczas przebudowy budynków, z powodu zaniedbań przy pracy, nieprzestrzegania norm prawnych, ale także z powodu inspekcji w niewłaściwych miejscach. Kontrole przeciwpożarowe po prostu są przeprowadzanie nieskutecznie. Szkolenia PPOŻ są więc ważną częścią zapewnienia bezpieczeństwa w firmie i muszą być przeprowadzane w określonym czasie. Na takim szkoleniu zdobywa się informacje o prewencji przeciwpożarowej, działaniu podczas pożaru i udzielaniu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Szkoleniowiec wyjaśnia również, co to jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Przeczytaj więcej i dowiedz się, co to jest instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Szkolenia PPOŻ — Obowiązkowe szkolenia przeciwpożarowe często zaniedbywane

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą wypełniać obowiązki wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Te obowiązki są różne dla każdego podmiotu i opierają się na założeniu, że działalność jest uwzględniana w zależności od stopnia zagrożenia. Większość niedociągnięć, które są wówczas przyczyną pożarów, wynika z niedostatecznej oceny stopnia zagrożenia i niewłaściwych działań czy przyzwyczajeń pracowników.

Zaniedbania związane z traktowaniem szkoleń przeciwpożarowych jako formalność

Do najczęściej stwierdzanych poważnych naruszeń ustawy o ochronie przeciwpożarowej należą usterki dróg ewakuacyjnych i ich brak utrzymania w stanie zapewniającym bezpieczną ewakuację. Ponadto urządzenia przeciwpożarowe są często obsługiwane bez dowodu ich działania, co musi być corocznie dokumentowane.

Prewencyjne kontrole przeciwpożarowe wykonywane są wielokrotnie

O klasyfikacji do kategorii decyduje szereg czynników, a kwestia musi zostać oceniona przez wykwalifikowanego eksperta lub np. firmę One Fire – szkolenia PPOŻ warszawa. Decydującym czynnikiem może być wysokość budynku, piętro, na którym wykonywana jest czynność lub np. liczba pracowników, składowane materiały i tym podobne. Kontrola przeciwpożarowego wyłącznika prądu jest szczególnie ważna w firmach, które pracują na sprzęcie elektronicznym. Aby przedsiębiorca należycie wypełniał obowiązki wynikające z przepisów prawa, musi wiedzieć, jakie są zagrożenia w jego działalności z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia PPOŻ co ile lat? Szkolenia PPOŻ jak często?

 • bez zwiększonego ryzyka pożaru raz na 12 miesięcy
 • podwyższonym ryzyku pożaru raz na 6 miesięcy
 • przy wysokim ryzyku pożaru raz na 3 miesiące

Osoby samozatrudnione i firmy są zobowiązane do przestrzegania niezbędnego minimum przeciwpożarowego

Firmy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą muszą wypełniać swoje zobowiązania we wszystkich pomieszczeniach, z których korzystają. Jeśli jedno miejsce jest wspólne dla kilku firm lub osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, właściciel tego lokalu wypełnia zobowiązania wynikające z ustawy przeciwpożarowej, o ile nie uzgodniono inaczej w umowie między nimi. Minimum przeciwpożarowe to, między innymi:

 • zaopatrzyć się w określonym zakresie i utrzymywać w stanie sprawnym materialne środki ochrony przeciwpożarowej (gaśnice, hydranty…) i sprzęt przeciwpożarowy,
 • przestrzegać warunków prowadzenia akcji gaśniczej (drogi dojazdowe, ewakuacyjne, dostęp do okiennic energetycznych, …),
 • przestrzegać warunków technicznych i instrukcji dotyczących wyposażenia i obsługi,
 • oznakowanie miejsc znakami bezpieczeństwa i informacyjnymi,
 • umożliwienie Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzenia kontroli przeciwpożarowej,
 • powiadomienie strażaków o każdym pożarze w trakcie działalności,
 • zakaz palenia się roślinności,
 • wcześniejsze powiadomienie strażaków o substancjach łatwopalnych,
 • regularnie, co najmniej raz w roku, przeprowadzać prewencyjne kontrole przeciwpożarowe przy czynnościach, w których na stanowisku pracy zatrudnionych jest więcej niż 3 osoby

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here